LV portāls Sep 12
Kas ir telpu lietošanas veida maiņa? Vai un kā tā iespējama? Skaidrojam!