LV portāls Sep 12
.: Politisko draudu kontekstā ir jāņem vērā, ka to novēršana notiek civilajā, nevis militārajā sfērā