LV portāls Sep 12
Atvaļinājuma dienu skaits - vai kaut kas mainās, ja strādā 6 dienas nedēļā?