LV portāls Sep 11
Darba grupa piedāvā 4 izmaiņas tiesnešu un prokuroru atlīdzības sistēmā, kas no valsts budžeta varētu prasīt aptuveni 9 milj. eiro