LV portāls Sep 11
Valsts valodas un citu ar nacionālo identitāti saistītu faktoru stiprināšana = ne tikai kultūras pastāvēšanas un attīstības, bet arī Latvijas nacionālās drošības jautājums