لیبرال‌ستیز May 21
فعلا کاری به خوی مافیایی و بلعنده‌ی ابرشرکت و مجموعه‌های تابعه‌ی آن ندارم. اما این چه لجن‌زار تجاری است که خالق فروشگاه‌های کوروش با اسامی انگلوساکسون پدید آورده است؟ فامیلا، اویلا، سافتلن، اکتیو، اکشن، مرسی، نانسی، لندی و ... 1/4