Laskar Sedekah SMG Aug 9
"Allah mempermudah untuk menghapus dosa selain mohon ampun kepada-NYA dan bertaubat kita juga diberikan kemudahan untuk menghapus dosa itu dengan cara sedekah."