Λ.Σ.Α. Feb 27
Επιστολή Λ.Σ.Α.: Πρόταση δημιουργίας δράσης για αναβάθμιση-αγορά φορολογικών ταμειακών μηχανών, μηχανισμών και λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης