NCK Jul 9
"Att få rätt stöd från myndigheter – från det första akutbesöket i sjukvården och genom hela rättsprocessen är avgörande." och skriver idag om brister i handläggningen av sexualbrott och våld i nära relationer i UNT