Курир 2 Dec 15
Туристичките потенцијали на Охрид, Струга и Подградец ќе бидат презентирани во Германија: Туристичките потенц...