Twitter | Search | |
Nikola Krstić 27 May 19
Jutros sam opet video nekolicinu klinaca na Zelenom vencu - imaju oko 15, 16 godina - kako udaraju u kontejnere i pevaju „Hriste, bože, raspeti i sveti“. Interesuje me da li će ikada prestati Kosovo da se izliva mladima u mozak?
Reply Retweet Like
Nikola Krstić
I sada sve to pokušavamo da prenesemo na nove, mlade generacije, pokazujući im da je od njihove mladosti i uživanja u njoj važnije da se kolje i roka za nekakvo Kosovo koje ni na mapi ne znaju da pokažu. Jebem te živote!
Reply Retweet Like More