. KPCCManjunatha. I N C 🇮🇳 Sep 21
ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು...