Kista Galleria 21 Jun 16
Kista Galleria är med och stötta projektet Bonnier Hoops även i år!