Kista Galleria 9 Mar 16
Citycon miljöcertifierar tre köpcentrum i Sverige varav ett är Kista Galleria, läs mer här;