Kirke.dk Jan 23
Biskop, provst og præst fra områder med modstandere af kvindelige præster fortæller, at konflikter bliver undveget med “respekt”, “skønsomhed”, "pli" og “gelassenhed”.