de Kinderombudsman Mar 31
Rond 9.15u is de te horen op . Over de vaak zeer moeilijke positie waarin kwetsbare kinderen zich bevinden nu de scholen door de corona-uitbraak dicht zijn. Live luisteren kan hier