de Kinderombudsman Feb 12
Belangrijk rapport van met 5 uitgangspunten voor goed in Haagse regio. Wij onderstrepen het belang van maatwerk, zowel bij het toekennen als het uitvoeren van leerlingenvervoer. Zie ook ons rapport: