Khurelbaatar Chimed Mar 19
#27. Татварын хуулийн хэлэлцүүлэгт зориулав....Татварын ерөнхий хууль болон ААНОАТ-н тухай хуулийн одоо үйлчилж байгаа болон шинэчлэн найруулсан заалтын харьцуулалт. ТЕХ #58, ААОАТ #59, #60