Khurelbaatar Chimed Jul 9
Сайн мэдээ дуулгая. Зээлжих зэрэглэл тогтоодог Фитч (Fitch) агентлагаас дөнгөж сая Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг “B-, эерэг” байсныг “B, тогтвортой” болгож, нэг шатлалаар дээшлүүллээ.