KHAMENEI.IR | فارسی Mar 12
سردار سرلشکر باقری؛ با تقدیر از خدماتی که نیروهای مسلح تاکنون در زمینه به مردم عزیز تقدیم کرده‌اند، لازمست سازماندهی این خدمات به شکل یک بهداشتی درمانی باشد و علاوه بر درمان و ایجاد مراکزی چون بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه، به پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری بپردازد/١