Twitter | Search | |
Katinka Slump
Als onderwijsjurist werkzaam in dienst van het recht op onderwijs.
41,071
Tweets
588
Following
4,246
Followers
Tweets
Katinka Slump retweeted
Karin van Ooijen 6h
Oudste uitgenodigd voor Pietemgym. Jongste mocht ook meedoen. Ze hebben genoten. Blij en dankbaar voor de houding van deze school. Dank Leiden. Zo kan het dus ook.
Reply Retweet Like
Katinka Slump Dec 1
Zorg goed voor je kind en zorg voor een bondig en overzichtelijk dossier. Als de Raad in actie komt zoek dan rechtsbijstand. Sluit een rechtsbijstandverzekering af! De rechtsbijstand vanuit de overheid is te beperkt en met zal dat er niet beter op worden.
Reply Retweet Like
Katinka Slump Dec 1
Als onder de deelnemers professionals zijn vanuit de zorg of ambtenaren zoals de Leerplichtamtenaar, dan kun je voor de zorgverlener een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege en voor de ambtenaren aangifte doen van een ambtsmisdrijf.
Reply Retweet Like
Katinka Slump Dec 1
Nee, de JBT is geen zelfstandig orgaan, heeft geen wettelijke status, kan geen besluiten nemen. Geen termijnen. Je zou enkel kunnen denken aan laster en smaad als je zonder gegronde redenen door de deelnemers in diskrediet wordt gebracht bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Reply Retweet Like
Katinka Slump retweeted
Amber Hall Nov 27
Wat zou het al een hoop schelen wanneer ouders, scholen,etc de zelfde (wettige) informatie zouden hebben en al die procedures ed eens doorgespit zouden worden door een aantal goede advocaten/juristen.
Reply Retweet Like
Katinka Slump Nov 27
Onder mijn ruim 4.000 volgers op Twitter zijn er veel ouders die vechten voor het recht op onderwijs van hun kind. Al vele jaren probeer ik hen te steunen. Nu vraag ik deze ouders om de te steunen: Neem even tijd en vul de enquête in! Dank!
Reply Retweet Like
Katinka Slump retweeted
St.Rico-JayToAmerica Nov 26
Dank en voor de verhelderende en leerzame avond. Ook zeker leuk om de reeds gekende tweeps in het echt te mogen ontmoeten. 👍
Reply Retweet Like
Katinka Slump retweeted
Boze Ouders in het Onderwijs Nov 27
Daarom gaan wij op 20 januari 2020 naar de om een collectieve klacht in te dienen over het gebrek aan toezicht en . Ook ervaring? Vul dan de enquête in:
Reply Retweet Like
Katinka Slump Nov 27
Beperking vrijheid van onderwijs door overheid kan alleen als wet deugdelijkheid onderwijs bevordert. Een regel dat thuiszitter thuis moet afwachten tot schoolbestuur een passend onderwijsaanbod realiseert, terwijl er particulier aanbod is, is in strijd met art23Gw!
Reply Retweet Like
Katinka Slump Nov 26
De prikkel om de zorgplicht voor de leerling en voor inclusie na te leven is een die daadwerkelijk toezicht houdt op de schoolbesturen!
Reply Retweet Like
Katinka Slump Nov 26
De overheid mag alleen in de vrijheid van onderwijs ingrijpen bij wet, art23Gw. De noemt geen wet die scholen toestaat 20.000 euro aan een advocaat te betalen om leerling te verwijderen maar verbiedt voor leerling particulier onderwijs in te kopen.
Reply Retweet Like
Katinka Slump Nov 26
Lees dit draadje! heeft gelijk. Maar dit advies is woordelijk het standpunt van de overheid en onderzoek naar de praktijk is niet verricht. Gelukkig beschermt art23Gw ons tegen dergelijke bemoeienis van de overheid en hebben wij vrijheid van onderwijs!
Reply Retweet Like
Katinka Slump Nov 26
Vanwege de volstrekt ondeugdelijke onderbouwing van dit advies nu de niet toetst aan Kinderrechten maar thuiszitter in wachtkamer plaatst zal ik over dit advies niet twitteren maar het ter beoordeling voorleggen aan het Doe je mee ?
Reply Retweet Like
Katinka Slump Nov 26
Replying to @K_OOIJ @Balansdigitaal
Ben er bijna.... nu Holten... hele land door naar Wierden... voor het recht op onderwijs het land in
Reply Retweet Like
Katinka Slump Nov 26
Zal ik komen lesgeven....?
Reply Retweet Like
Katinka Slump retweeted
Karin van Ooijen Nov 26
Reply Retweet Like
Katinka Slump Nov 26
Is de Wet passend onderwijs een versterking van de positie van ouders in hetonderwijs of een verzwakking? Zijn schoolbestuurders de eigenaar van de onderwijsvrijheid of hoeders daarvan ten behoeve van ouders? Vanavond in Wierden daarover meer...!
Reply Retweet Like
Katinka Slump retweeted
Ype  Akkerman Nov 25
Het beste burgerschapsonderwijs is burgers die de school besturen. Bij voorkeur in verenigingen.
Reply Retweet Like
Katinka Slump retweeted
Juliëtte Mutsaers Nov 25
De die zich houden aan proberen dit te omzeilen door hun ketenpartners ( etc.) 'een van ernstig vermoeden van kindermishandeling-/verwaarlozing' bij te plaatsen waardoor zij 2 / trajecten optuigen.
Reply Retweet Like
Katinka Slump Nov 25
RT We komen niet heel vaak zover naar het oosten in het land... Grijp je kans, morgenavond in Wierden!!!
Reply Retweet Like