Kethlen Oct 13
Les muralles d'Alzira servien per a protegir els seus habitants dels atacs del rei Jaume 1.