Karin Spaink Jan 4
Lees en huiver. De vrijwillige brandweer die in Australië vecht voor het land, bestaat voor een groot deel uit werkelozen, die nu geen uitkering meer krijgen omdat ze niet solliciteren op banen aangezien ze te druk zijn met branden bestrijden.