کهکشان 19 Mar 19
سلامتی پدرایی که بدون پا، همچنان محکمترین و امن ترین پناهگاه خانوادشون هستند جانباز قطع نخاع مدافع حرم، امیر حسین حاجی نصیری در کنار فرزندان