Kafelnikov Yevgeny Sep 12
Replying to @spirik15 @edim_sport
Этот подарок малосол заслужил😂