Carles Puigdemont May 16
International Day Against Homphobia, Transphobia & Biphobia. Contra la discriminació, contra tota forma de violència, contra la intolerància: avui, demà i sempre!