Jurista Vārds 7 Dec 17
+ VIDEO Pirmā laikraksta numura pirmā ziņa – par Latvijas valsts izveidošanu. Publicēti arī vairāki normatīvie akti. Arī iestāžu paziņojumi, piem., lūdza ziedot zemes sargiem siltu veļu un drēbes