Jurista Vārds Jan 20
Juristiem un topošajiem juristiem! šodien jaunie noteikumi par vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtību! 👉