Jurista Vārds Sep 11
Tiesnešu atalgojuma sistēmas reformai jābūt ilgtspējīgai