Jurista Vārds Sep 11
MK atbalsta TM rosinātās izmaiņas izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanā no parādniekiem