Jurista Vārds Sep 11
Visas tiesas saņems Augstākās tiesas nolēmumu krājumu