Jurista Vārds Sep 11
Tiesnešu ētikas komisijā ievēl tiesnesi Adriju Kaskovsku