Jurista Vārds Sep 11
Tieslietu padomē ievēlēti trīs jauni tiesneši, būs vēlēšanu otrā kārta