Jurista Vārds Sep 11
Finanšu sektora attīstības padome konceptuāli atbalstījusi pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai