Jurista Vārds Sep 11
Tiesnešu atlīdzībai jāatbilst tiesnešu neatkarības principam