Jurista Vārds Sep 11
Apkopota Eiropas Savienības Tiesas judikatūra maksātnespējas procedūru piemērošanā