Jurista Vārds Sep 10
Izveidota interneta vietne darba un privātās dzīves līdzsvara popularizēšanai