Jurista Vārds Sep 10
Par Civillietu departamenta priekšsēdētāju un Tieslietu padomes locekli Augstākās tiesas plēnums ievēl Aigaru Strupišu