Jurista Vārds Sep 10
Latvija lūdz anulēt ICSID šķīrējtiesas spriedumu