Jurista Vārds Sep 9
Bičkovičs: Varas līdzsvars un profesionālā neatkarība nav tiesnešu savtīga interese, bet tiesību uz taisnīgu tiesu garants