Jurista Vārds Sep 9
Konferencē atskatās uz tiesu sistēmas simtgadi un akcentē tiesneša lomu nākotnē