Jurista Vārds Sep 9
Augustā ievērojami palielinājies valsts budžetā atgūto uzturlīdzekļu apjoms