Jurista Vārds Sep 7
Ineta Ziemele aicina tiesnešu saimi virzīties uz tiesneša ideālu sevī; Sanita Osipova atgādina neatkarīgas tiesu varas izveides vēsturi Latvijā