Júlia Jul 26
El nou disc començarà a gestar-se a partir de setembre a l' mitjançant una residència artística de creació i investigació musical 👩‍🔬👩‍🔬🔬🧪💥 C A S A