Jubilus Sep 16
Replying to @JubilusGrup
Una coordinadora; una i dues formen part de l'equip que fan l'Atenció directa.