Jovent Republicà de Mallorca Feb 2
Avui és un bon dia per recordar que temporals com el mos han tornat a demostrar les conseqüències d'alterar les dinàmiques naturals de les 🌊 zones inundables (a Mallorca, la costa i els torrents). 🛡️ La nostra millor defensa? La protecció i conservació del territori!