Josep Bargalló Valls Sep 11
A l’acte de la Diada de l’ Joan Martí ens parla de “Pompeu Fabra, exemple d’infrangible lleialtat nacional”