Josefin Utas Apr 15
Överraskas av hur starkt jag reagerar, hur påverkad jag blir. Känner mig helt skärrad. Så mycket värdefullt som bara... försvinner. Påminns om hur mycket vi tar för givet och förutsätter kommer finnas där, för alltid. Så är det inte 😞