Twitter | Search | |
Jilles van den Beukel
Geophysicist. Writing about energy. Columns at IEX and Energeia. Formerly a principal geoscientist at Shell. More solar, wind, nuclear and CCS needed
3,134
Tweets
510
Following
647
Followers
Tweets
Jilles van den Beukel 3h
2/ En wijst de toename van de seismiciteit per eenheid gewonnen gas er op dat dat punt geleidelijk aan voor steeds meer (gedeelten van) breukvlakken bereikt wordt.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 3h
1/ Ja, en voor Groningen en een beperkt aantal andere velden winnen de groter wordende schuifspanningen (differentiële compactie) het van het sterker wordende materiaal (afnemende pore pressure).
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 3h
Replying to @reportfromNL
2/ Voor kleine Rotliegend gasvelden met bevingen waar de productie geheel gestopt is zijn de bevingen ook vrij snel gestopt. Maar: dataset is klein en verdient een serieuze, systematische studie (die er bij mijn weten niet is).
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 3h
Replying to @reportfromNL
1/ Een aanname dat de jaarlijkse kans op een grotere beving met een bepaalde magnitude recht evenredig is met de gasproductie is zo gek niet.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 9h
Replying to @thijshuijskes @NUnl
Thijs, ik denk dat we daar wel op één lijn zitten; om die drukdaling te stoppen moeten we of gasproductie stoppen of nitrogen injecteren en dat laatste is denk ik hier geen reële optie meer.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 12h
En goed dat jullie dat mee nemen!
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 12h
Replying to @Vision23 @riskparty63
Neem een nieuw gasveldje boven Schiermonnikoog, pakweg 5 BcM. Uit een reservoir waaruit in NL niet eerder is geproduceerd. Als Nederland aantrekkelijk was voor gasproducenten gingen ze nu serieus zoeken of er niet een hele serie van dit soort veldjes is. Dat gebeurt niet echt.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 12h
Replying to @Vision23 @riskparty63
Wat daarbij kan spelen is dat als de productie onder een bepaald niveau komt de beperkte hoeveelheid overblijvende velden niet meer in staat is de OPEX te betalen voor een heel offshore pijpleidingsysteem. Dan krijg je een domino effect.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 12h
Replying to @Vision23 @riskparty63
Maar je ziet het ook het vrij grote verschil tussen verwacht aanbod uit bestaande reserves en verwacht aanbod uit nog te ontdekken reserves. Maar op de lange duur stopt de gasproduktie- zeker.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 12h
Replying to @Vision23 @riskparty63
Onze track record van de afgelopen jaren is dat we steeds de low case realiseerden en dat er van de upside relatief weinig terecht kwam. De Nederlandse overheid realiseert zich niet volledig hoe onaantrekkelijk Nederland is geworden voor gasproducenten - om verschillende redenen.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel retweeted
NRC 18h
Een fabriek in Limburg stoot grote hoeveelheden lachgas uit en dat is decennia lang niet opgemerkt, blijkt uit onderzoek van NRC. Lachgas is een zeer krachtig broeikasgas: 265 maal zo sterk als CO2.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 12h
Replying to @thijshuijskes @NUnl
Wat denk ik ook een rol speelt (maar dat is meer een persoonlijke dan een wijd verbreide opvatting) zijn damage zones rondom (sommige) breuken met 3-5 pu lagere porositeit en de helft van de compactie van normaal reservoir.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 12h
Replying to @thijshuijskes @NUnl
Het kan in principe best - maar juist in Groningen zijn de drukverschillen over de breuken niet zo groot.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel 13h
Replying to @thijshuijskes @NUnl
De aardbevingen in Groningen ontstaan door differentiële compactie (bij breuken) op reservoir niveau. Dat kan door drukverschillen komen maar het simpele geometrische effect, gerelateerd aan de vertikale offset van breuken is in Groningen veel groter.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel retweeted
FT Energy May 20
BP’s chairman says world is on ‘an unsustainable path’
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel retweeted
Bloomberg May 18
A small village in Russia has emerged as the epicenter of an international oil scandal
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel May 18
Hoe verhoudt zich het aantal nieuwe olie en gas projecten die in 2018 in gang zijn gezet met het 2015 Parijs akkoord (SDS scenario van de )? Voor olie zitten we op dat scenario. Voor gas zitten we er beduidend onder.
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel retweeted
Ed Crooks May 16
Occidental Petroleum's $56bn acquisition of Anadarko is the biggest deal in US oil for 20 years. But it has driven Occidental shares to their lowest for 10 years. Now it will be a test case for whether it is possible to make long-term profits in shale:
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel May 15
Gefeliciteerd Hans! Well done!
Reply Retweet Like
Jilles van den Beukel retweeted
Bert van Dijk May 14
'Als de rest van 2019 op een vergelijkbaar tempo doorzet, zal er dit jaar 30% meer olie en gas worden gevonden' - Nieuwe hausse proefboringen voor olie en gas.
Reply Retweet Like