Jesús ST 🔻 Nov 26
Un plaer donar veu avui a la i aconseguir que la moció que ens van presentar a es pugui aprovar per unanimitat.